Af Camilla Østergaard Nielsen, studerende ved Aarhus Universitet. 

Den franske OuLiPo-digter Jacques Jouet har skrevet 101 digte om Aarhus i forbindelse med Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017.

Jacques Jouet: På … /En … 217 sider, udgivet på forlaget Jorinde & Joringel i samarbejde med Société danoise de Littérature Contempoaine en Langue française og Aarhus Litteraturcenter. Oversat fra fransk af Steen Bille Jørgensen.

Når jeg bladrer gennem digtsamlingen På … /En … dukker flere navne op, på personer jeg kender. Flere af mine venner har simpelthen fået et digt dedikeret specielt til dem. Inden udgivelsen af digtsamlingen fik alle personer, der har fået tilegnet et digt, tilsendt sit digt med posten – de modtog et gammeldags brev, åbnede kuverten og læste deres digt. Den samme følelse af at modtage og åbne et brev, får læseren af selve digtsamlingen: bogens sider er nemlig ikke adskilte, og som om det var et brev, skal læseren selv sprætte siderne fra hinanden før læsningen af digtene kan ske. Bogen har i dette specielle layout på en og samme tid et enkelt og råt udtryk, som gør den samlede helhed ret unik.

Jouets digte er øjebliksbilleder. Små oplevelser fra dagligdagen, hurtige bevægelser og ting, der hurtigt er glemt igen, hvis det altså ikke var fordi Jouet indkapslede dem i digtene. Det sjove ved disse øjebliksbilleder er, at genkendelige steder fra Aarhus gentagende gange dukker op, og dermed bliver digtene sat i forbindelse med min egen hverdag og min færd i byen.

Digt nummer 97 er dedikeret til Laura, og har titlen ‘En mangeant une banane à la gare routière et en la digérant’ (da. På rutebilstationen spiser jeg en banan og fordøjer den). Digtet beskriver et sted, hvor jeg selv ofte færdes: rutebilsstationen i Århus og de blå busser, som digterjeget stiger ombord på. I bussen kædes hyperrealismens hverdagsbeskrivelser sammen med referencer til kirkefaderen Hieronymus – ved klapbordet i bussen sammenligner digterjeget dette klapbord med Hieronymus’ bord, hvor han oversatte det Gamle Testamente fra hebraisk til latin.

Digterjeget reflekterer i digtet over denne oversættelsesproces i erkendelse af menneskernes samhørighed og ensartethed, både på langs af tiden og på tværs af sproglige grænser. Poesien er her midlet til at nå målet.

Jeg tror på mange måder, dette mål er Jacques Jouets idé med poesien: til receptionen for udgivelsen af digtsamlingen på Godsbanen i november 2016 fortalte Jouet selv om sin mission: han vil skrive et personligt digt til alle mennesker i hele verden. Jeg synes det er en smuk tanke, der netop tjener til det formål at lade mennesker møde hinanden i poesien.
Jacques Jouet er medlem OuLiPo-gruppen. OuLiPo er en forkortelse for Ouvroir de littérature potentielle (da. Værksted for en potentiel litteratur). Denne gruppe blev dannet i 1960’erne med Raymond Quenenau, Italo Calvino og Georges Perec i spidsen. Gruppen er en samling af litterater og matematikere, der søger at udvikle nye litterære former. Et af de mest kendte værker fra OuLiPos gruppe, hvor matematik og litteratur går hånd i hånd, er Queneaus digtsamling fra 1961, Cent mille milliard de poèmes (da. Hundrede tusind milliarder digte). I denne digtsamling er hver side klippet op i 14 strimler med hver sin sonetlinje. Med dette kan læseren kombinere et utal af nye digte. Queneau anslog selv, at det ville tage omtrent 200 millioner år at blive færdig med alle kombinationsmulighederne. Queneau er også forfatter bag den finurlige bog fra 1947 Exercises de Style (da. Stiløvelser), som i øvrigt lige er udgivet i en ny dansk oversættelse på Forlaget Basilisk. I denne bog fortælles en ganske simpel historie om en mand i en bus. Bogen skiller sig ud, fordi denne simple historie er fortalt på 99 forskellige måder. Som i Jacques Jouets digt nr. 97 i På … /En …, er det altså igen hverdagsbilleder, som for eksempel en bus, der arbejdes med. Dette understreger, at OuLiPos hovedprojekt er udvide og eksperimentere med litteraturens rammer sat i et hverdagsligende perspektiv. Hvis du har lyst til at vide mere om OuLiPo-gruppen kan du tage et kig på deres hjemmeside www.oulipo.net, hvor du blandt andet kan holde øje med hvad Jacques Jouet ellers laver, når han ikke skriver digte om Aarhus.

Digtsamlingen På … /En … er udgivet i samarbejdet mellem Galleri Image og Aarhus litteraturcenter i deres fælles projekt FRESH EYES – International artists rethink Aarhus samt SLC – Société danoise de Littérature Contemporaine en langue française. FRESH EYES er etableret som et led i Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017. Siden 2013 har projektet haft besøg af ti internationale fotokunstere og otte forfattere, der hver især har givet deres bud på en fortolkning af Aarhus, og Jacques Jouets digtsamling er et bidrag til dette projekt.

Du kan læse mere om projektet ved at følge dette link til Aarhus Litteraturcenter: http://www.litteraturen.nu/nyhed/101-dedikerede-digte-af-jacques-jouet/